Công tắc hành trình CNTD CLS-161

  • Model: CLS-161
  • Hãng SX: CNTD