Công tắc hành trình CNTD CLS-103

  • Model: CLS-103
  • Hãng SX: CNTD