Cầu dao tự động Mitsubishi NF125-CV 3P 80A

  • Mã hàng: NF125-CV 3P 80A 10kA
  • Số cực: 3P
  • Dòng định mức: 80A
  • Dòng cắt ngắn mạch: 10kA
  • Điện áp làm việc: 230VAC
  • Sản xuất: Nhật Bản
  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2
  • Dòng định mức In tới 1600A