Cầu chì Siemens 3NA3820-2C NH000-Gg/50A

  • Model: NH000-Gg/50A
  • Hãng SX: SIEMENS