Cảm biến quang điện Panasonic CX-411

  • Dòng: CX-400
  • Loại: Thru-beam, cảm biến dài
  • Điện áp nguồn: 12-24VDC
  • Dòng tiêu thụ: Bộ phát: ≤15mA, bộ thu: ≤10mA
  • Dải cảm biến: 10m
  • Đối tượng cảm biến: ø12 mm hoặc nhiều đối tượng mờ hơn
  • Đầu ra: PNP