Cảm biến quang điện HOKUYO PNX-705

  • Model: PNX-705
  • Item code: RPNX001
  • Hãng SX : HOKUYO